Posts Tagged ‘ agency เรียนต่อต่างประเทศ ’

เอเจนซี่เรียนต่อต่างประเทศ

By
0
ตุลาคม 9, 2013
เอเจนซี่เรียนต่อต่างประเทศ

หลักการเลือก เอเจนซี่เรียนต่อต่างประเทศ 1) agency เรียนต่อต่างประเทศ ต้องมีความรู้ในข้อมูลในการเรียนต่อต่างประเทศอย่างแท้จริง 2) เอเจนซี่ให้บริการด้วยใจทั้งก่อนไปเรียนและหลังไปเรียนต่อต่างประเทศ 3) เอเจนซี่ไม่คิดค่าบริการใด ๆ เพิ่มเติมจากการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ 4) เอเจนซี่จัดการดำเนินการในเรื่องการเตรียมเอกสาร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวีซ่าเป็นอย่างดี 5) เอเจนซี่ต้องอธิบายกฏเกณและเงื่อนไขของโรงเรียนนั้น ๆ ให้ชัดเจนก่อนที่จะลงทะเบียนเรียน   ———————————– เรียนต่อต่างประเทศ กับเรา Study Square co.,Ltd.Study Square Co., Ltd  Study Square Co., Ltd เตรียมทีมงานมืออาชีพ เพื่อแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ - เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา บริการด้วยแนะแนวเรียนต่ออย่างมีคุณภาพและความเป็นธรรม เพื่อความสำเร็จในการศึกษาต่อของนักเรียนในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อย่างแท้จริง หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนต่อ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เป็นเรื่องไกลเกินเอื้อม ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อาจไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ติดต่อเรา Study Square ยินดีบริการ เพื่อการเรียนในอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ให้ความรู้ในการศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อออสเตรเลีย อย่างถูกต้องรู้จริง บริการด้านวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ยินดีบริการด้วยใจอย่างเต็มความสามารถของทีมงาน ติดต่อเพื่อเรียนต่อกับเราที่ Study Square Co.,Ltd. 5 Leabkunaikim1 Lane,...
Read More »