Welcome to Magazine Premium

You can change this text in the options panel in the admin

There are tons of ways to configure Magazine Premium... The possibilities are endless!

Member Login
Lost your password?

รับตรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครปริญญาตรี 2557

0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครปริญญาตรี 2557

  กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทสิทธิพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 กิจกรรม กำหนดการ หมายเหตุ เปิดรับสมัคร 1 – 29 พฤศจิกายน 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 6 ธันวาคม 2556 สอบข้อเขียน(สอบความรู้ความสามารถทั่วไป สอบวัดแววความเป็นครู) 14 ธันวาคม 2556 ( เวลา 08.30 – 12 .00 น. ) ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 ธันวาคม 2556 สอบสัมภาษณ์ 26 ธันวาคม 2555 ( เวลา 08.30 – 12. 00 น. ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 10 มกราคม 2557 รายงานตัวเป็นนักศึกษา 13...
Read More »